Título: 
Adingabekoak atzerrira joateko baimena
Objeto: 

Bergaran erroldatutako adingabeko bati bere aitak, amak edo legezko tutoreak atzerrira bakarrik edo beste pertsona batekin bidaiatzeko emandako baimena eskuratzea.

Personas destinatarias: 

Adingabekoaren aita, ama edo legezko tutorea.

Documentación a presentar y/o requisitos: 

Eskaera inprimakia (F0057)

- Adingabekoaren NAN (ezinbestekoa)

- Aitaren, amaren edo legezko tutorearen NAN

Plazo de presentación: 

Mugagabea

Lugar de presentación: 

BERTARATUTA

BULEGOA: Udaltzaingoa. Udaletxea. San Martin Agirre 1, beheko solairua

ORDUTEGIA: Astelehenetik ostiralera: 08:30-13:30; larunbatetan: 09:00-13:00

Harremanetarako:

Telefonoa: 943 779 106

e-maila: udaltzaingoa@bergara.eus

Importe / Tasas: 

Ez dagokio

Unidad tramitadora: 
Policía municipal
Efecto del silencio administrativo: 
Desestimatorio
Documentos relacionados: 
Materias: