Errentan eman

Modalitateak Laguntzak eta onurak Baldintzak
UDALEKO WEB ORRITIK BIDERATUKO DENA

Interesa duenak etxejabearekin zuzenean jarri behar du harremanetan

 • Efizientzia energetikoaren ziurtagiria lortzeko diru-laguntza (kostuaren % 75 BEZ barne; gehienez ere 200€).
 • Eraikuntza-zerga eta obra-tasetan % 50eko hobaria (herriko komertzioan gastatzeko bonoetan jasoko litzateke). Gehienez ere 450€.
 • Etxea udal-webean iragartzeko laguntza.
 • Arrisku primak kontratatzeko diru-laguntza (maizterraren erantzukizun zibila, jabearen defentsa juridikoa, maizterrak errenta ez ordaintzea, maizterrak burututako ekintza bandalikoak). Gehienez ere 450€.
 • Kontratua egiteko laguntza.
 • Jabeak aukeratu ahal du maizterra.
 • Programan gutxienez hiru urtez parte hartzeko konpromisoa.
 • Efizientzia energetikoaren ziurtagiria izan behar du etxeak.
 • Etxea alokairuan jartzeko bizigarritasun-baldintzak betetzeko Suradesako teknikariek zehaztutako obrak egitea, eta haiek zehaztutako gehienezko errenta onartzea.
 • Gutxienez maizterraren erantzukizun zibila estaltzen duen aseguru-poliza.
 • Kontratua egitea.
 • Laguntzak jasotzeko Bergarako Udalarekin dituen betebeharretan egunean egotea.

BIZIGUNE PROGRAMA (EUSKO JAURLARITZARENA)

Ikus oharra

 • Efizientzia energetikoaren ziurtagiria lortzeko diru-laguntza (kostuaren % 75 BEZ barne; gehienez ere 200€).
 • Eraikuntza-zerga eta obra-tasetan % 50eko hobaria (herriko komertzioan gastatzeko bonoetan jasoko litzatekeena). Gehienez ere 450€.
 • Obrak egiteko interesik gabeko aurrerakina (gehienez ere 10.000 €; edo 15.000 €, 21.000 € baino gutxiagoko diru-sarrera haztatua dutenentzat).
 • Alokabideren kontu izango da arrisku anitzeko etxe-asegurua.
 • Bizigune programan sartu eta lehen aldiz alokatu eta gero, Alokabidek ordainduko du alokairua, etxea okupatuta egon ala ez.
 • Eusko Jaurlaritza arduratuko da etxea egoera berean bueltatzen.
 • Etxebizitza librea izatea.
 • Bizigunen apuntatu ahal izateko etxea hutsik egon behar da bederatzi hilabetez.
 • Programan gutxienez sei urtez parte hartzeko konpromisoa.
 • Efizientzia energetikoaren ziurtagiria izan behar du etxeak.
 • Etxea alokairuan jartzeko bizigarritasun-baldintzak betetzeko Biziguneko teknikariek zehaztutako obrak egitea, eta haiek zehaztutako gehienezko errenta onartzea (gehienez 450 €).
 • Bizigunekin usufruktu-kontratua sinatzea.
 • Obrak egiteko udalari eskatutako kreditua bueltatu arte, etxearen usufruktu-zesioa udalari egitea.
 • Etxe-jabeak ezin du maizterra aukeratu.
 • Laguntzak jasotzeko Bergarako Udalarekin dituen betebeharretan egunean egotea.

ASAP PROGRAMA (EUSKO JAURLARITZARENA)

Ikus oharra

 • Efizientzia energetikoaren ziurtagiria lortzeko diru-laguntza (kostuaren % 75 BEZ barne; gehienez ere 200€).
 • Eraikuntza-zerga eta obra-tasetan % 50eko hobaria (herriko komertzioan gastatzeko bonoetan jasoko litzateke). Gehienez ere 450€.
 • Eusko Jaurlaritzaren asegurua izango du honako hauek estaltzeko: errenten ordainketa-ezak, kalte materialak, ekintza bandalikoak, erantzukizun zibila, defentsa juridikoa eta etxeko asistentzia. Poliza: Edukitzailea: 50.000 € (1. arriskuan) + Edukia: 10.000 € + Erantzukizun zibila: 180.000.
 • Etxebizitza librea izatea.
 • Programan gutxienez hiru urtez parte hartzea.
 • Efizientzia energetikoaren ziurtagiria izan behar du etxeak.
 • Etxea alokairuan jartzeko bizigarritasun-baldintzak betetzeko teknikariek zehaztutako obrak egitea, eta haiek zehaztutako gehienezko errenta onartzea (gehienez 475 euro).
 • Kontratua agente laguntzaile homologatu baten bitartez sinatuko da.
 • Hilabete bateko alokairua eta % 3a agente laguntzaile homologatuak kobratuko du.
 • Laguntzak jasotzeko Bergarako Udalarekin dituen betebeharretan egunean egotea.

OHARRA: Bizigune eta ASAP Eusko Jauraritzaren Alokabideko modalitateak dira. Udaleko webgunean ageri dena herritarrei informatzeko xedearekin soilik argitaratu da. Informazio hau guztia 2015eko urtarrilean indarrean dauden “Laguntzak eta onurak” eta “baldintzak” dira. www.alokabide.euskadi.eus helbidean topatu daiteke informazio guztia eta eguneratua.