Autokarabanentzako zerbitzugunea

Ordenantza, autokarabanentzako zerbitzugunea arautzeko (PDF, 113.34 KB)

Ibiak

Ibiak Arautzeko Udal Ordenantza (PDF, 115.61 KB)

Kioskoak

Kioskoekin lurzoru publikoa okupatzea arautzen duen udal ordenantza (PDF, 125.42 KB)

Kolunbarioak

Kolunbarioaren udal ordenantza (PDF, 112.8 KB)

Obra materialak bide publikoan

Obrak buru­tze­an edukion­tzi, hesi babestaile, aldamio eta gainon­tze­ko ekipamendu eta materialez bide publikoaren erabilera pribatua edo berezia arau­tze­ko udal ordenan­tza (PDF, 1.64 MB)

Okupazio tasa

Udal jabari publikoaren erabilera pribatibo edo aprobetxamendu bereziagatik ordaindu beharreko tasak arautzen dituen ordenantza (PDF, 210.34 KB)

Terrazak (mahaiak eta aulkiak)

Bide publikoan terrazak jartzea arautzen duen udal ordenantza (PDF, 221.29 KB)

Udal jabari publikoko obra eta zerbitzu-instalazioak

Udal jabari publikoko obrak, zerbitzuak eta instalazioak arautzeko ordenantza (PDF, 281.83 KB)