Izenburua: 
Ur zerbitzuan alta eskatzea
Helburua: 

Ur-hornidurarako zerbitzuan (saneamendua barne) alta ematea.

Norentzat: 

Interesa duen edozein pertsona fisiko zein juridikoa.

Aurkeztu behar diren agiriak edota betebeharrak: 

Etxebizitzak:

  • Eskaera-orria (F0074 inprimakia), behar bezala beteta
  • Identifikazio-agiria (IFZ, NAN, AIZ-Atzerritaren Identifikazio Zenbakia-, pasaportea...).
  • Interesduna ez den beste pertsona batek aurkezten badu eskaria, ordezkaritza-agiria (F0136) aurkeztuko da, eta horrekin batera interesdunaren eta eskatzailearen NANa, pasaportea edo bizileku-baimena.
  • Eraikin berrien kasuan, lehen erabilpeneko baimena izatea
  • Eskatzaileak jabetza frogatu beharko du, Udalak informazio hori ez badu.
  • Alokairuen kasuetan, hau aurkeztu beharko da:

Obrak:

Jarduerak:

 

Aurkezteko epea: 

Edozein momentuan

Eskabidea non aurkeztu: 

BERTARA ETORRITA

BULEGOA: Ur zerbitzuko lehiatila. Udaletxea. San Martin Agirre 1, beheko solairua

ORDUTEGIA: Astelehenetik ostiralera:  09:30-13:00

 

Harremanetarako:

Telefonoa: 943 779 133

e-maila: ura@bergara.eus

Departamentu arduraduna: 
Kontuhartzailetza
Organo erabakitzailea: 
Alkatea
Erabakitzeko epea: 
Hiru hilabete
Administrazio isiltasunaren eragina: 
Ezespena
Oharrak: 

Eskatzailea etxea edo lokalaren jabea ez denean, jabearen baimena behar da, eskatzaileak Udaleko Ur-Zerbitzuarekin alta kontratua sinatu dezan.
Jabea zergadunaren ordezkoa da, Ur-Zerbitzuko Arautegiaren eta Hazienda Lokalak arautzen dituen 11/1989 Foru Arauaren 23.2 artikuluaren arabera (2/2005 FA, Azken Xedapen 10. aren 6. puntuak aldatua). Aurrekoaren ondorioz, dirubilketari dagokionez, sor daitezkeen zorren erantzule da.