Jendaurreko erakusketa

Jarduera sailkatuetarako lizentzia eskaera:

Eskatzailea: Lidl Supermercados SAU.

Jarduera: Supermerkatuaren iharduera lizentzia.

Kokapena: Amillaga 2. Espediente zk.: 2023JAIG0001.

10/2021 Legeak, abenduaren 9koa, Euskadiko Ingurumen Administrazioarenak, 51. artikuluan araututakoa betez, eskaera jendaurrera atera da. Horrela, ezarri nahi den jardueraren eragina jasan lezaketenek oharrak edota alegazioak udaletxean egin ahalko dituzte ediktu hau Gipuzkoa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta hilabete bateko epean.