Izenburua: 
Erreziboen ordainketa helbideratzea
Helburua: 

Helburua da norberari dagozkion ordainagiriak borondatezko aldian banku-kontu baten bidez kobratzeko eskatzea udalari.

Helbideratzea aldatu egin daiteke, edo ezeztatu.

Zerga ezberdinetarako helbideratze ezberdinak erabil daitezke. Eskaerak ez du denbora-mugarik, hau da, indarrean egongo da kontrakoa adierazi bitartean; beraz, ez dago berritu beharrik.

Helbideratzea indarrean sartuko da eskaria egiten den unetik aurrera, betiere borondatezko epealdia amaitu baino hamar egun lehenago egiten bada.

Borondatezko epealdia amaituta badago, aginduak hurrengo zergaldian izango du eragina.
Eskabidean erreziboa helbideratuko den kontuaren 24 digituak jarri behar dira.

Norentzat: 

Edozein zergadun edo haren legezko ordezkaria.

Aurkeztu behar diren agiriak edota betebeharrak: 
  • Identifikazio-agiriaren fotokopia (IFZ, NAN, AIZ, pasaportea ...).
  • Eskabide-orria "Banketxe bidez helbideratzea" (F0047) behar bezala beteta.
  • Interesduna ez den beste pertsona batek aurkezten badu eskaria, ordezkaritza-agiria (F0136) aurkeztuko da, eta horrekin batera interesdunaren eta eskatzailearen NANa, pasaportea edo bizileku-baimena.
  • Kontuaren titularra eta ordaintzeko betebeharra duena ez badira pertsona bera, ordainketa helbideratzeko eskaerarekin batera titularraren baimena aurkeztu behar da
Aurkezteko epea: 

Edozein unetan.

Uneko zergaldiko borondatez ordaintzeko epea bukatu baino hamar egun lehenagora arte eska daiteke. Data horretatik aurrera jasotzen diren eskariek hurrengo zergaldirako balioa izango dute.

Eskabidea non aurkeztu: 

BERTARATUTA

BULEGOA: Kontuhartzailetza. Udaletxea. San Martin Agirre 1, beheko solairua

 

ORDUTEGIA:  Astelehenetik ostiralera: 08:30-13:30; ostegunetan arratsaldez ere bai: 16:00-19:00. (ikus zerbitzuaren egutegia)

 

POSTA ELEKTRONIKOAZ

Bidali mezua helbide honetara:  kontuhartzailetza@bergara.eus

 

Harremanetarako:

Telefonoa: 943 779 164

e-maila: kontuhartzailetza@bergara.eus

Zenbatekoa / Tasak: 

Ez dagokio

Departamentu arduraduna: 
Kontuhartzailetza
Legeak eta arauak: 

2/2005 Foru Arau Orokorra, Zergei buruzkoa

Gaiak: 
Oharrak: 

Erreziboak itzultzen badira, udalak helbideratzea kendu ahal izango du.