Izenburua: 
Tributuetan salbuespenak edota hobariak eskatzea
Helburua: 

Udal tributu bakoitzaren araudian jasotako salbuespenak edota hobariak eskatzea eta aitortzea, horrela badagokio.

Aitorpena indarrean sartuko da tributu bakoitzak duen arautegiaren arabera.

Norentzat: 

Edozein zergadun edo haren legezko ordezkaria.

Aurkeztu behar diren agiriak edota betebeharrak: 

- Identifikazio-agiria (IFZ, NAN, AIZ-Atzerritaren Identifikazio Zenbakia-, pasaportea...).

- Eskabide-orria, behar bezala beteta (Eskabide orokorra, F0001).

- Interesduna ez den beste pertsona batek aurkezten badu eskaria, ordezkaritza-agiria (F0136)) aurkeztuko da, eta horrekin batera interesdunaren eta eskatzailearen NANa, pasaportea edo bizileku-baimena.Kasu bakoitzerako ordenantzak eskatzen dituen baldintzak betetzen direla frogatzen duten dokumentuak.

Aurkezteko epea: 

Mugagabea

Eskabidea non aurkeztu: 

BERTARATUTA

BULEGOA: Kontuhartzailetza. Udaletxea. San Martin Agirre 1, beheko solairua

ORDUTEGIA: Astelehenetik ostiralera: 08:30-13:30; ostegunetan arratsaldez ere bai: 16:00-19:00. (ikus zerbitzuaren egutegia)

Harremanetarako:

Telefonoa: 943 779 164

e-maila: kontuhartzailetza@bergara.eus

Zenbatekoa / Tasak: 

Ez dagokio.

Departamentu arduraduna: 
Kontuhartzailetza
Organo erabakitzailea: 
Alkatea
Erabakitzeko epea: 
Bi hilabete
Administrazio isiltasunaren eragina: 
Ezespena
Legeak eta arauak: 

Tributu bakoitzaren foru arauak

Gaiak: