Si quieres ser compañera del servicio de igualdad

Ser compañera del servicio de igualdad significa que quieres estar informada de lo que se organiza desde el servicio de igualdad (cursos, charlas/tertulias, encuentros, concentraciones, campañas, encuentros participativos…); no te obliga a participar

Inscríbete

Bergarako Udalari baimena ematen diot berdintasun zerbitzuak antolatutako jardueren eta berdintasun zerbitzuarekin lotutako informazio interesgarriaren berri niri emateko telefono mugikorraren zenbakira edo nik emandako helbide elektronikora bidalitako mezuen bidez. Datu pertsonalak Bergarako Udalaren ardurapean tratatuko dira. Indarrean dagoen araudiak aitortutako eskubideak erabili ahal izango dira helbide honetara zuzenduta: Bergarako Udala, San Martin Agirre Plaza 1, 20570 Bergara. Informazioa jasotzeari uko egin diezaiokezu edozein momentutan Datuen Babeserako Ordezkariarengana (dbo@bergara.eus) edo Berdintasun Zerbitzura zuzenduta (berdintasuna@bergara.eus). Halaber, informazio osagarria eskuragarri dago Datuen Tratamendu Jardueren Erregistroan (www.bergara.eus/RAT). Tratamendua: 0710