Pantaila-argazkia

Ahotsak.eus

Euskal Herriko ahozko ondarea eta herri hizkerak biltzen dituen webgunea. Bilduman pisu berezia dute Bergarako grabaketek. Besteak beste, Bergarako Euskara, Bergara aldeko hiztegia, Bergarako toponimia, Bergarako langintza zaharrak... argitalpenak egiteko grabazioak jasotzen dira eta baita hortik aparte egindako beste hainbat ere.