PENTEKOSTEAK 2022

 

JAIETAKO AUTOBUS ORDUTEGIAK

 

 

 

MOKOLOBLOCK BERGARAKO KALE-BLOCK TOPAGUNEA 2022

 

 

  • IZEN EMATEA ITXITA DAGO.

  • Parte-hartzaileak adin txikikoak badira, haien ordezkari legalek honako dokumentua bete eta kultura@bergara.eus e-posta helbidera bidali beharko dute.

  • Parte hartu ahal izango dute eskalatzen aritzen diren 14 urtetik gorakoek.

  • Adinez txikikoek gurasoen edo legezko ordezkariaren baimena bete beharko dute. Parte hartzeko orria ere bete beharko dute adinez txikikoek (parte hartzaile guztiek bezala). Gurasoen edo legezko ordezkariaren baimenik aurkeztu ez dutenek ezingo dute topaketan parte hartu.

  • Antolakuntzak parte hartzaileen gehienezko kopuru bat jarriko du. Onarpena izena emandako ordenaren arabera egingo da.

  • Onartuak izan diren parte hartzaileek ekainaren 5ean 17:30erako San Martin plazan aurkeztu beharko dute.

  • Topagunean parte hartuko duten eskalatzaileek eskalatzeko behar duten material pertsonala eta katu oinak ekarri beharko dituzte. Ahal dutenek beraien koltxoneta ere ekarri beharko dute.

  • Antolakuntzak seguru bat egingo die topagunerako izen ematea behar bezala egin duten eta onartuak izan diren parte hartzaile guztiei.

 

 

PENTEKOSTE JAIETAN POSTUAK JARTZEKO ZOZKETAREN EMAITZAK

Interesatuei jakinarazten zaie 2022ko maiatzaren 5ean egindako zozketaren aktan honako hau dagoela jasota:

“Zozketa egiten hasi aurretik  adierazi da 6 metroko 30 postu egongo direla, nahiz eta inprimakietan tamaina desberdinetako postuak eskatzeko aukera eman, obrak direla eta espazioak berrantolatzeko premia sortu delako.

Kontuan izanda 30 eskaera daudela (30 eskaera bi pertsonak bina eskaera aurkeztu dituztelako), zozketa egingo da soilik kokapena zehazteko. Horrela gune bakoitzean kokapena zehaztuko da espazioari aurrez aurre begiratu eta ezkerretik hasita adjudikatuz. Lehenengo Fraiskozuriko espazioak adjudikatuko dira (bertan bi ilaretan jartzen direnez, lehenengo adjudikatuko da Ibargarai kale aldeko ilara eta ondoren erreka aldekoak), gero Matxiategikoak eta azkenik Bideberrikoak.

Guzti hori zehaztuta, zozketa egin da honako emaitzekin:

Erregistro_zenbakia

Gunea

NAN_NIE_Pas.

urtea

Zenbakia

2335

Fraiskozuri

58XXXX97W

2022

1

2278

Fraiskozuri

X4XXXX46S

2022

2

1499

Fraiskozuri

73XXXX48S

2022

3

1078

Fraiskozuri

72XXXX19B

2022

4

1455

Fraiskozuri

X4XXXX62H

2022

5

1454

Fraiskozuri

X5XXXX25H

2022

6

2363

Fraiskozuri

54XXXX15H

2022

7

2362

Fraiskozuri

X2XXXX28C

2022

8

0499

Matxiategi

02XXXX56K

2022

9

1880

Matxiategi

79XXXX84F

2022

10

1937

Matxiategi

Y2XXXX76S

2022

11

2463

Matxiategi

79XXXX06Z

2022

12

2461

Matxiategi

79XXXX70G

2022

13

2398

Matxiategi

79XXXX72T

2022

14

1613

Matxiategi

X5XXXX41H

2022

15

2271

Matxiategi

79XXXX77M

2022

16

2010

Matxiategi

73XXXX84Q

2022

17

2148

Matxiategi

47XXXX87J

2022

18

2230

Matxiategi

Y0XXXX03A

2022

19

2049

Matxiategi

X6XXXX09X

2022

20

2509

Matxiategi

71XXXX63L

2022

21

2050

Matxiategi

Y5XXXX40H

2022

22

1079

Matxiategi

72XXXX06J

2022

23

1500

Bideberri

73XXXX3N

2022

24

1680

Bideberri

58XXXX20N

2022

25

1682

Bideberri

58XXXX21T

2022

26

1879

Bideberri

72XXXX0L

2022

27

1894

Bideberri

Y8XXXX04B

2022

28

2231

Bideberri

Y4XXXX14B

2022

29

2236

Bideberri

51XXXX91H

2022

30

 

Ondoren honako hau erabaki da:

1. – Udaleko web orrian eta udaleko iragarki taulan zozketaren berri ematea.

2.-  Adieraztea ordaindu beharreko tasa dela 177,60 euro , honako kalkulu honen arabera:

Tasa m2ko eta eguneko 2,96 euro.

12m2x5 egunX2,96= 177,60

- Ordainketa Kutxabankeko ES94 2095 5070 79 1061075569 kontu korrontean egin behar da 2022ko maiatzaren 31 baino lehen. Horren ostean, ordainagiria bidali beharko da udaltzaingoa@bergara.eus helbidera.

- Okupazioa egiten hasten den egunean bertan eta postua muntatzen hasi aurretik Udaltzaingora etorri beharko dira dagokion txartela hartzera.”