01 - Sarrera
02 - Esparru araumailea
03 - Esparru teorikoa
04 - Azterketa soziodemografikoa
05 - Adikzioen egoera Bergaran
06 - Komunitateak adikzioen inguruan duen pertzepzioa
07 - Lehentasunezko ildo, helburu eta ekintzak
08 - Planaren ebaluazioa
09 - Eranskinak