Espediente zenbakia: 
2024LAAU0002
Deialdiaren xedea: 

Oinarrien xedea da, LANBIDEn izena emanda dauden eta interesa izan dezaketenen artean, Obra eta Zerbitzuetako teknikaria aldi baterako kontratatzeko –gaur egungo lanpostu horren titularra Obra eta Zerbitzuetako burua ordezkatzen ari den bitartean– prozesua arautzea. Lanpostu horren euskararen ezagutzan 4. Hizkuntza Eskakizuna (4.HE) du eta derrigortasun data 2020-11-30ean.
Aurreikusten da ordezkatze premiak 6-12 hilabete bitarteko iraupena izan dezakeela.
Halaber, titulazio eta eginkizun parekideak izan daitezkeen eta egon daitezkeen aldi baterako beste premia batzuetarako ere lan-poltsa izaera izango du, udalak horrela onartuko balu.

Lanpoltsa: 
bai
Deialdia eta oinarriak
Oinarriak
Oinarriak: 
Eskaerak aurkezteko azken eguna: 
2024-04-19
Onartu eta baztertuak
Hautaketa frogak eta merituen balorazioa
Azterketak

Euskara proba

Izenburua: 
Euskara proba
Eguna eta ordua: 
2024-05-24 10:30
Lekua: 
Bergarako udaletxean
Merituen balorazioa
Deialdiaren egoera: