Ordenan­tza honen xedea da larrialdietarako udal-lagun­tzak arau­tzea, betiere Eusko Jaurlari­tza­ren gizarte-larrialdietarako lagun­tze­kiko prestazio ekonomiko subsidiarioak edo osagarriak izanik.