Zer da?

Arrazoi ezberdinegatik etxean bizi izaten jarraitzeko aukerarik ez duten pertsonei egoitza batera bizi izatera joateko aukera eskaintzen du.

Laguntzaren ezaugarriak

Egoitza behin betirakoa edo aldi baterakoa izan daiteke.

Norberaren egoera ekonomikoaren araberako ekarpen/aportazio ekonomikoa egin beharko du.