Udalaren jardunerako euskarri juridiko eta administratiboa eskaintzea (datuen babesa, kontratazioa, pertsonalaren kudeaketa, erabakien tramitazioa, ..) eta, horrez gain, azpian aipatzen diren zerbitzuak ematea.

Zerbitzuak: 
 • Udal biztanleen erroldaren gestioa.
 • Iragarki, ediktu eta jakinarazpenen eginbideak.
 • Udal Zerbitzuak:
  • Taxiak.
  • Merkatua eta merkatu txikia.
  • Ibien emakidak edo pasabide iraunkorrak.
  • Lurzoru publikoa okupatzeko baimenak (obretarakoak izan ezik).
  • Kanposantuko emakidak.
  • Udaletxean ezkontzea.
 • Udaleko organo ezberdinek hartutako erabakien jakinarazpena eta ziurtagiriak.
 • Ondare erantzukizunagatik erreklamazioen tramitazioa.
 • Langileen kontratazioa.
 • Lizitazioak (obra, zerbitzu, hornidura eta bestelakoak).
Helbidea: 
San Martin Agirre plaza 1, behe-solairua
Tel.: 010 (Bergaratik)+luz 1120 / 943 779100 (Bergaraz kanpo) + luz 1120
Fax: 943 779 163