Deskribapena: 

Udal honetako Osoko Bilkurak 2018ko maiatzaren 28an eginiko ohizko batzarrean Herritarrentzako Arreta Zerbitzuaren funtzionamendua arautzen duen ordenantzari hasierako onarpena eman zionez, jendaurrean jartzen da interesdun guztiek bidezko dituzten erreklamazio eta iradokizunak aurkez ditzaten Udaleko Idazkaritzako bulegoetan, 30 eguneko epean, Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN iragarki hau argitaratu eta biharamunetik kontatzen hasita.
Jende aurreko epean erreklamazio eta iradokizunak aurkeztu ezean, Ordenantza behin betirako onartutzat hartuko da, berariazko erabakirik Udalbatzak hartu gabe, eta horren testu osoa Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratuko da.

Noiztik erakusgai:
2018.eko Uztailaren 10an
Noiz arte erakusgai: 
2018.eko Uztailaren 19an