Erroldatu ondoren, helbide-aldaketa hori telematikoki jakinarazi ahal izango diezu Estatu mailako Administrazioko zenbait erakundeei (Trafikoko Zuzendaritza Nagusiari, Zerga Agentziari edo Gizarte Segurantzari, besteak beste), bertara joan beharrik gabe.

Informazio gehiago:

- "Portal de Comunicación de Cambio de Domicilio" delakoan

- Telefonoz: 060