Deskribapena: 

Eskatzailea: Royde S. Coop. Ltda.

Jarduera: Ekoiztutako errodamenduen biltegia handitzea.      
 

Jarduera-tokia: Amillaga 9.

Espediente zk.: 2021JAIG0008.

Goian aipatutako jarduera legeztatzeko proiektu teknikoa aurkeztu denez, horren berri ematen da eta jardueraren ondorioz nolabaiteko eragina izan dezaketenei jakinarazten zaie hamabost (15) asteguneko epea dagoela jarduera horren inguruan egoki iritzitako oharrak egiteko.               
 

Epe hori ediktu hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik hasiko da kontatzen, eta horrela, otsailaren 27ko 3/98 Legearen –Euskal Herriko Ingurugiroa Babesteko Lege Orokorraren– 58. artikuluak agintzen duena beteko da.

Dokumentazioa: 
Noiztik erakusgai:
2023.eko Urtarrilaren 16an
Noiz arte erakusgai: 
2023.eko Urtarrilaren 31an
Arloa: