Zer da?

Oinarrizko premiei erantzuteko gutxieneko prestazio ekonomikoa da. Bi motatakoak dira: jubilazio eta ezintasunekoak.

Laguntzaren ezaugarriak

Prestazio hau jasotzeko gutxieneko baldintza batzuk bete behar dira:

  • Zahartzaroko pentsioa jasotzeko: 65 urte beteta edukitzea.
  • Ezintasuneko pentsioa jasotzeko: 16 urte baino gehiago eta 65 baino gutxiago edukitzea.
  • Gizarte Politika Departamentuko Balorazioa, Orientazioa eta Kalifikazio Atalak aitortua %45 edo gehiagoko aurretik ezintasuna izatea eta lanbiderako zailtasunari buruzko baremoan puntuazio jakin batera iristea, ondorengo taulako ehuneko eta puntuen arabera:

Ezintasuna (gizarte faktorerik gabe)

Baremoa

%45%etik 50%era

8 puntu

%51tik 55era

7 puntu

%56tik 60ra

6 puntu

%61tik a 65era

5 puntu