Bergarako Udal Agenda 21eko 3. lerro estrategikoak helburu hau jarri zuen: biodibertsitatea, ondare naturala eta paisaia hobetzea.