El plazo para el pago de los recibos del 2021 correspondientes a los Impuestos sobre Bienes Inmuebles de naturaleza Urbana y Rústica finaliza el 2 de julio

Se pone en conocimiento de los y las contribuyentes que el plazo, lugares y medios para el pago de los recibos del 2021 correspondientes a los Impuestos sobre Bienes Inmuebles de naturaleza Urbana y Rústica son los siguientes:

Plazo: Del 15 de mayo de 2021 al 2 de julio de 2021

Lugares y medios:

Maiatzaren 21ean amaitzen da Trakzio Mekanikodun Ibilgailuen gaineko Zerga ordaintzeko borondatezko epea

Helbideratutako erreziboak zergadunak adierazitako kontu korrontetik kobratuko ditugu azkenengo egunean: 2021/05/21.

Helbideratu gabeko erreziboak, ostera, zergapekoak adierazitako zerga-helbideetara bidalita daude, eta ohiko leku eta moduetako batean egin daiteke ordainketa.

ORDAINTZEKO LEKU ETA MODUAK:

Páginas