2023KOOB0004 - Proyecto de las obras para la construcción de un parque de juegos de agua sin profundidad en el polideportivo Labegaraieta de Bergara

Proyecto de las obras para la construcción de un parque de juegos de agua sin profundidad en el polideportivo Labegaraieta de Bergara

2023KOOB0004 - Labegaraietako polikiroldegi ondoko lurretan sakonerarik gabeko ur-txorroak jartzeko lanen proiektua

Labegaraietako polikiroldegi ondoko lurretan sakonerarik gabeko ur-txorroak jartzeko lanen proiektua

2022KOOB0010 - Ejecución de las obras de reurbanización de Zabalotegi (zona del Txiki Txoko) de Bergara.

Ejecución de las obras de reurbanización de Zabalotegi (zona del Txiki Txoko) de Bergara.

2022KOOB0010 - Bergarako Zabalotegiko Txiki Txokoaren inguruko berrurbanizazio lanen kontratazioa.

8. Kontratuak gauzatzea / indarrean - Mié, 2023-03-08 11:10
Bergarako Zabalotegiko Txiki Txokoaren inguruko berrurbanizazio lanen kontratazioa.

2022KOOB0003 - Boluko malda egonkortzeko 2. faseko lanen kontratazioa.

5. Esleipenak - Vie, 2023-03-03 12:09
Boluko malda egonkortzeko 2. faseko lanen kontratazioa.

2022KOOB0003 - Ejecución de las obras de estabilización de la ladera de Bolu -fase 2-.

5. Adjudicaciones - Vie, 2023-03-03 12:09
Ejecución de las obras de estabilización de la ladera de Bolu -fase 2-.

2022KOOB0007 - Ejecución de las obras de adecuación interior de un local situado en la planta baja del edificio de la Azoka de Bergara

Ejecución de las obras de adecuación interior de un local situado en la planta baja del edificio de la Azoka de Bergara

2022KOOB0007 - Barneko egokitze-lanak egitea, Bergarako Azokako eraikinaren beheko solairuan dagoen lokal batean.

8. Kontratuak gauzatzea / indarrean - Mar, 2023-02-14 13:50
Barneko egokitze-lanak egitea, Bergarako Azokako eraikinaren beheko solairuan dagoen lokal batean.

2022KOZB0011 - Bergarako Laboratorium Museoko historia naturaleko bildumen kontserbazio prebentiboa egiteko eta bildumok kudeatzen laguntzeko zerbitzua

Bergarako Laboratorium Museoko historia naturaleko bildumen kontserbazio prebentiboa egiteko eta bildumok kudeatzen laguntzeko zerbitzua

2022KOZB0011 - Servicio de conservación preventiva y apoyo a la gestión de las colecciones de historia natural del Museo Laboratorium de Bergara

8. Kontratuak gauzatzea / indarrean - Mar, 2023-01-24 09:50
Servicio de conservación preventiva y apoyo a la gestión de las colecciones de historia natural del Museo Laboratorium de Bergara

2022KOHS0007 - Renovación de 43 ventanas ubicadas en la primera planta del edificio municipal donde se ubica el hogar del jubilado San Joxepe.

Renovación de 43 ventanas ubicadas en la primera planta del edificio municipal donde se ubica el hogar del jubilado San Joxepe.

2022KOHS0007 - San Joxepe jubilatuen elkartean kokatzen den udal eraikineko lehen solairuan dauden 43 leiho berritzea.

8. Kontratuak gauzatzea / indarrean - Vie, 2023-01-13 12:45
San Joxepe jubilatuen elkartean kokatzen den udal eraikineko lehen solairuan dauden 43 leiho berritzea.

2022KOOB0008 - Aprovechamiento de madera de los montes de titularidad municipal denominados Beistegiko-Egia (barrio Elosua); Aldabe (barrio Buruñao) y Sospetxu (barrio Elorregi )

9. Desiertos - Mié, 2023-01-04 12:45
Aprovechamiento de madera de los montes de titularidad municipal denominados Beistegiko-Egia (barrio Elosua); Aldabe (barrio Buruñao) y Sospetxu (barrio Elorregi )

2022KOOB0008 - Beistegiko-Egia (Elosua auzoa); Aldabe (Buruñao auzoa) eta Sospetxu (Elorregi auzoa) udal jabetzako mendietako egur ustiapena

9. Hutsik gelditutakoak - Mié, 2023-01-04 12:45
Beistegiko-Egia (Elosua auzoa); Aldabe (Buruñao auzoa) eta Sospetxu (Elorregi auzoa) udal jabetzako mendietako egur ustiapena

2022KOHS0006 - Adquisición de un vehículo con volquete para la brigada de obras

8. Kontratuak gauzatzea / indarrean - Vie, 2022-12-30 10:00
Adquisición de un vehículo con volquete para la brigada de obras

2022KOHS0005 - Adquisición de un vehículo con equipamiento y características de menor impacto medioambiental para la policía municipal de Bergara

Adquisición de un vehículo con equipamiento y características de menor impacto medioambiental para la policía municipal de Bergara

2022KOHS0005 - Bergarako Udaltzaingorako ingurumen-inpaktu negatibo txikiagoa eragiten duten ekipamendua eta ezaugarriak dituen ibilgailu baten erosketa

8. Kontratuak gauzatzea / indarrean - Vie, 2022-12-23 13:25
Bergarako Udaltzaingorako ingurumen-inpaktu negatibo txikiagoa eragiten duten ekipamendua eta ezaugarriak dituen ibilgailu baten erosketa

2022KOZB0008 - Servicio de telefonía fija y móvil, mantenimiento de móviles y centralita

Servicio de telefonía fija y móvil, mantenimiento de móviles y centralita

2022KOZB0008 - Telefonia finkoaren eta mugikorraren zerbitzua, mugikorren mantentze zerbitzua eta telefonogune zerbitzua

8. Kontratuak gauzatzea / indarrean - Vie, 2022-12-23 13:21
Telefonia finkoaren eta mugikorraren zerbitzua, mugikorren mantentze zerbitzua eta telefonogune zerbitzua

Páginas