2024KOZB0008 - Servicio medicina de trabajo para el Ayuntamiento de Bergara y Bergarako Udal Euskaltegia

Servicio medicina de trabajo para el Ayuntamiento de Bergara y Bergarako Udal Euskaltegia

2023KOZB0005 - Harreman parekideak (indarkeria matxistaren prebentzioa), hezkuntza afektibo sexuala eta tratu-onak sustatzeko hezkidetza programa

8. Kontratuak gauzatzea / indarrean - Hace 2 horas 42 mins
Harreman parekideak (indarkeria matxistaren prebentzioa), hezkuntza afektibo sexuala eta tratu-onak sustatzeko hezkidetza programa

2023KOZB0005 - Programa de coeducación para el fomento de las relaciones igualitarias (prevención de violencia machista), la educación afectivo sexual y los buenos tratos

Programa de coeducación para el fomento de las relaciones igualitarias (prevención de violencia machista), la educación afectivo sexual y los buenos tratos

2023KOZB0003 - Ur beltzen, euri-uren, hustubideen eta putzu septikoen sare publikoa garbitzeko zerbitzua

8. Kontratuak gauzatzea / indarrean - Jue, 2024-05-23 10:26
Ur beltzen, euri-uren, hustubideen eta putzu septikoen sare publikoa garbitzeko zerbitzua

2023KOZB0003 - Servicio de limpieza de la red pública de aguas residuales, aguas pluviales, sumideros y fosas sépticas

Servicio de limpieza de la red pública de aguas residuales, aguas pluviales, sumideros y fosas sépticas

2024KOHS0003 - Adquisición y mantenimiento de equipamiento para la sala de fitness y pesos libres del centro deportivo Agorrosin

Adquisición y mantenimiento de equipamiento para la sala de fitness y pesos libres del centro deportivo Agorrosin

2024KOHS0003 - Agorrosingo kirol gunearen fitness eta pisu libreen gelarako ekipamenduaren erosketa eta horren mantenua

Agorrosingo kirol gunearen fitness eta pisu libreen gelarako ekipamenduaren erosketa eta horren mantenua

2024KOOB0003 - Ejecución de las obras de estabilización de un tramo del camino público de Partaitti (fase 2) del barrio Angiozar de Bergara.

Ejecución de las obras de estabilización de un tramo del camino público de Partaitti (fase 2) del barrio Angiozar de Bergara.

2024KOOB0003 - Bergarako Angiozar auzoko Partaittirako bide publikoaren tarte bat egonkortzeko lanak (2. fasea).

Bergarako Angiozar auzoko Partaittirako bide publikoaren tarte bat egonkortzeko lanak (2. fasea).

2024KOZB0006 - Bergarako udaleko hainbat obratan segurtasun - eta osasun- koordinatzailearen zerbitzua emateko laguntza teknikoa.

8. Kontratuak gauzatzea / indarrean - Lun, 2024-05-13 12:35
Bergarako udaleko hainbat obratan segurtasun - eta osasun- koordinatzailearen zerbitzua emateko laguntza teknikoa.

2024KOZB0006 - Contratación de la asistencia técnica para la prestación del servicio de coordinador de seguridad y salud en diversas obras del Ayuntamiento de Bergara.

Contratación de la asistencia técnica para la prestación del servicio de coordinador de seguridad y salud en diversas obras del Ayuntamiento de Bergara.

2024KOZB0001 - Eskola inklusiboaren mahaia eta kulturarteko mahaiaren dinamizazio zerbitzua

8. Kontratuak gauzatzea / indarrean - Lun, 2024-05-13 10:26
Eskola inklusiboaren mahaia eta kulturarteko mahaiaren dinamizazio zerbitzua

2024KOZB0001 - Servicio de dinamización de la mesa de la escuela inclusiva e intercultural

Servicio de dinamización de la mesa de la escuela inclusiva e intercultural

2024KOOB0002 - Ejecución de las obras de reforma de los vestuarios de la escuela San Martin de Bergara.

Ejecución de las obras de reforma de los vestuarios de la escuela San Martin de Bergara.

2024KOOB0002 - Bergarako San Martin ikastetxeko aldagelen erreforma lanak.

Bergarako San Martin ikastetxeko aldagelen erreforma lanak.

Páginas