Hirigunean hainbat zuhaitz berrituko ditu Udaleko lorezaintza zerbitzuak

•    Igande goizean egoera fitosanitario kaskarrean zegoen zuhaitz bat erori zen Bideberrin. Udalak aurreikusita zeukan zuhaitz hau ordezkatzea baina eguraldiaren egoerak atzeratu egin ditu lanak.
•    Udaleko Lorezaintza zerbitzuak etengabe dihardu lanean hiriguneko zuhaitzen osasuna monitorizatzeko, zuhaitzak noiz berritu detektatzeko eta herritarren segurtasuna bermatzeko.

 

El presente reglamento tiene por objeto regular los vertidos de aguas residuales a la Red de Alcantarillado Público a fin de:

—Proteger dicha red y sus instalaciones complementarias.

—Garantizar la seguridad del personal de explotación y mantenimiento.

—No inhibir o impedir los procesos de depuración biológica de la Planta Depuradora.

Páginas