Abendu hasieran jasoko dugu etxean Udalaren 2014ko egutegia

Egutegia etxe guztietara banatuko da eta herritarrei eskatzen zaie banatzaileei ataria zabaltzeko kanpoan utzi beharrik ez izateko.

Abendu hasieran hasiko dira Udalaren 2014ko egutegia banatzen.

Ahal den kasu guztietan, egutegiak atari barruan utziko dira pilatxo batean, etxebizitza bakoitzak bat har dezan.

Orriak