Lurralde Antolamendua eta Ingurumenaren inguruko eskaerak eta ekimenak bideratzen ditu, obra txikienetatik obra nagusietara, zein jardueren inguruko kontrola eta onarpena.

Zerbitzuak: 
 • Lurralde Antolamendu eta Ingurumeneko gaien informazioa eman eta artxiboko zerbitzua egin.
 • Espediente administratiboak erakustea, azaltzea eta kopiatzea.
 • Proiektu orokorrak erakustea, azaltzea eta kopiatzea.
 • Dokumentazio topografikoa erakustea, azaltzea eta kopiatzea.
 • Lurralde Antolamendu eta Ingurumen batzordeko gaien inguruko diktamen edota erabaki-proposamenak dagokion organo erabakitzailera bideratzea.
 • Lurren sailkapen eta eraikinen hirigintza-sailkapen eta kalifikazioari buruzko txosten teknikoak eta juridikoak.
 • Hirigintza kontuetako kontsulten erantzuna ematea.
 • Udal Planeamenduko Plan Orokorra eta bere garapeneko dokumentuak tramitatzea, erakustea, azaltzea eta kopiatzea.
 • Lurralde Antolamendu eta Ingurumen gaien inguruko eskaera-orriak edo eskabideak bideratzea.
 • Azpiegituren instalazioari buruzko informazioa.
 • Herritarrei arloko informazioa ematea.
Helbidea: 
S. Martin Agirre Plaza 1, 2. solairua
Tel.: 943 779 100 + luz.: 1230 010 + luz.: 1230
Fax: 943 779163
Ordutegia: 
08:00-14:00