Pasa den urtarrileko ohiko Udalbatzan onartu ziren aurrekontuek, 2019rako udalak aurreikusitako proiektuak burutzea ahalbidetuko dute arlo ezberdinetan; beti ere, udalaren helburu estrategikoak ardatz izanik: bizikidetza, kohesio soziala, gardentasuna, partaidetza, herritarrak edo garapen ekonomikoa, nagusiki.

Ondorengo aurkezpenean 2019rako Bergarako Udalak dituen aurrekontuen laburpena egiten da:

  1. Aurrekontu orokorra: sarrerak, gastuak eta inbertsioak
  2. Departamentu ezberdinen araberako aurrekontua eta proiektu estrategikoak

 

Aurrekontua arloka
Udaltzaingoa (14.72 KB)
Turismo (12.63 KB)
Sustapen ekonomikoa (12.19 KB)
Ondare artistiko historikoa (10.16 KB)
Obra eta zerbitzuak (67.82 KB)
Museoa (13.43 KB)
Liburutegia (12.44 KB)
Kultura administrazioa (12.94 KB)
Kultura (19.58 KB)
Kontuhartzailetza (18.47 KB)
kirolak (32.41 KB)
Jaiak (12.8 KB)
Ingurumena (18.31 KB)
Informatika (11.21 KB)
Idazkaritza (26.77 KB)
Hirigintza (14.05 KB)
Hezkuntza (13.26 KB)
Gizarte zerbitzuak (32.43 KB)
Gazteria (10.49 KB)
Euskara (18.2 KB)
Auzoak (17.61 KB)
Artxibo historikoa (11.19 KB)
Artxibo administratiboa (11.99 KB)
Alkatetza (16.26 KB)
Txosten ekonomikoak
Txosten ekonomiko finantzarioa (188.45 KB)
Aurrekontu aldaketak
txertaketa (269.57 KB)
Txertaketa (1.75 MB)
Transferentzia (578.16 KB)
Gehigarriak (288.71 KB)
Gehigarriak (400.05 KB)
Gehigarriak (301.16 KB)
Gaikuntza (290.32 KB)
Laburpena kapituloka
Aurrekontua kapituloka (37 KB)
Udal aurrekontuaren araua
Aurrekontu exekuzio araua 2019 (1.01 MB)