Deialdia
Convocante: 
Ayuntamiento de Bergara
Estado de la licitación: 
Documentación: 
AdjuntoTamaño
Icono de documento de Microsoft Office Anuncio71 KB
Icono de documento de Microsoft Office Pliegos163.5 KB
Fecha de publicación en el BOG: 
04/01/2012
Fecha y hora del último día de presentación de las ofertas: 
16/01/2012 - 13:00
Avisos: 

Pleguko 9. puntuan akats bat antzeman da izan ere proiektuaren balorazioa ez datoz bat euskarazko eta gaztelerazko bertsioan. Gauzak, horrela alkateak 2012ko urtarrilaren 13an emandako Dekretu baten bitartez pleguaren gaztelerazko bertsioa zuzentzea honela utziz:

El proyecto se valorará con 50 puntos como máximo.
Enpresa batzuk proposamenak korreoz bidali dituztenez plika irekitzea atzeratu egiten da. Noiz irekiko diren hemen bertan jakinaraziko da.

Plikak urtarrilaren 30ean, astelehena, 8:00etan irekiko dira.

C kartazalak otsailaren 23an 9:00etan irekiko dira.

Adjudikazioa
Órgano de adjudicación: 
Alkatea
Adjudicatario: 
Verbax Comunicación S.L.
Importe: 
17.000 euros (IVA incluido)
Fecha de adjudicación: 
28/02/2012
Plazo para formalizar el contrato: 
Ver pliego de condiciones
Kontratazioa
Fecha de formalización del contrato: 
07/03/2012
Fecha de publicación en el perfil del contratante: 
22/03/2012
Contratado: 
Verbax Comunicación S.L.