Deialdia
Convocante: 
Ayuntamiento de Bergara
Estado de la licitación: 
Documentación: 
AdjuntoTamaño
Icono de documento de Microsoft Office Pliegos244.5 KB
Icono de documento de Microsoft Office Anuncio46.5 KB
Fecha de publicación en el BOG: 
24/05/2012
Fecha y hora del último día de presentación de las ofertas: 
08/06/2012 - 13:00
Avisos: 

C kartazala 2012ko ekainaren 21ean goizeko 10:45etan irekiko da.

GIZARTERATZE ZERBITZUA KONTRATATZEKO PLEGUAREN ALDAKETA ETA AKATS ZUZENKETA

Interesatuei jakinarazten zaie Alkateak 2012ko maiatzaren 30ean emandako Dekretu baten bitartez gizarteratze zerbitzua kontratatzeko baldintza ekonomiko-administratiboen pleguko 3. puntua aldatu egin dela eta aurreikusi dela kontratua luzatuko balitz prezioa (BEZ kanpo) eguneratuko dela aurreko urteko Estatuko KPIaren arabera.

Halaber, 2012ko maiatzaren 24an Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean deialdi honen gainean argitaratuko iragarkiaren 6. puntuaren euskarazko bertsioan antzemandako akatsa zuzentzen da jarraian jasotzen den bezala 6. puntu hori utzita:

  • 6. DOKUMENTAZIOA ETA INFORMAZIOA LORTZEA

a) Entitatea: Bergarako Udala (Dokumentazioa Idazkaritzan, informazioa Gizarte Zerbitzuetan).

b) Helbidea: San Martin Agirre plaza 1.

c) Udalerria eta Postakodea: Bergara - 20570

d) Telefonoa: 943 77 91 65

e) Telefaxa: 943 77 91 63

f) Dokumentazioa eta informazioa eskuratzeko azken eguna: Eskaintzak aurkezteko azken egunera artekoa.

GAOn 2012-06-04an argitaratua.

Adjudikazioa
Órgano de adjudicación: 
Alkatea
Adjudicatario: 
Asociación para la Inserción Social Zabaltzen.
Importe: 
28.169,45 euros/año (excluido el IVA porque la Asociación está exenta)
Fecha de adjudicación: 
18/07/2012
Plazo para formalizar el contrato: 
Ver pliego de condiciones
Kontratazioa
Fecha de formalización del contrato: 
24/07/2012
Fecha de publicación en el perfil del contratante: 
26/07/2012
Contratado: 
Asociación para la Inserción Social Zabaltzen