Deialdiaren xedea:

Deialdi honen xedea da Gizarte teknikari bat, aldi baterako kontratuarekin,  kontratatzea lehiaketa-oposizioaren bidez.


Izangaien baldintzak:

Oinarrietan jasotakoak eta, besteak beste, ondorengoak:

·        16 urte beteta izatea.

·        Diplomatura edo gradua  izatea hauetako titulazioren batean: gizarte-lana, psikologia,psiko-pedagogia, soziologia edo gizarte graduatua.

·        Lanpostuaren berezko egitekoak behar bezala betetzea eragotziko dion gaixotasunik edo akats fisiko nahiz psikikorik ez izatea.

·        Diziplinazko prozeduraren bidez Administrazio Publikoetako erakundeen zerbitzutik bereizitakoa ez izatea, eta administrazio publikoan jarduteko gaitasunaz gabeturik ez egotea.

·        4. Hizkuntza Eskakizuna, derrigorrezkoa.

 

Instantziak aurkezteko epearen amaiera:

2014-12-05 arte 

Gaitasunaren faseko ariketak

Hemen argitaratuko dira gaitasunaren faseko ariketen datak.

Onartutako eta baztertutako izengaiak

Lehen ariketarako deialdia

Ariketaren emaitzak

Merituen emaitzakhttp://bergara.eus/eu/node/3591

4. Hizkuntza Eskakizunari dagokion emaitza

 

Oinarriak:

Oinarriak Idazkaritzako bulegoetan, eta hemen: gizarteratze_eta_orientazio_zerbitzurako_teknikaria_oinarriak