Atxikitutako dokumentuan ikusgai dago 4. hizkuntza eskakizunari dagokion jakite maila ziurtatzeko egindako frogaren emaitza. 

Eranskinak: 
Arloa: