Oinarri hauen xedea da Bergarako udalerrian gizarte zerbitzuen arloan jarduerak egiten dituzten irabazi asmorik gabeko elkarteei 2013. urterako diru-laguntzak emateko baldintzak arautzea.

Honen guztiaren helburua da elkarteak sustatzea, herritarren arteko elkartasuna eta haiek antolatutako ekintzetan partehartzea bultzatzea.

Diru-laguntzaren helburua.

Diru-laguntzak Bergarako udalerrian garatzen diren jarduera zehatzak, eta denboran jarraian, finantzatzeko erabiliko dira.

Jaitsi baldintzen plegua hemen


Eranskinak: