3. Cerrados / en estudio, pendientes de adjudicación

3. Itxiak / ikerketan, adjudikatzeko daude

8. Formalizaciones de Contratos

8. Kontratuak gauzatzea

5. Adjudicaciones

5. Esleipenak

2. Abiertos / en plazo de presentación

2. Irekiak / eskaintza-aurkezpen epean

6. Desiertos

6. Hutsik gelditutakoak

8. Formalizaciones de contratos (BB)

8. Kontratuak gauzatzea (BB)

9. Histórico

9. Historikoa

7. Atzera egiteak / Uko egiteak

7. Desistimientos / Renuncias

9. Histórico (BB)

9. Historikoa (BB)

3. Cerrados / en estudio, pendientes de adjudicación (BB)

3. Itxiak / ikerketan, adjudikatzeko daude (BB)

1. Aldez aurreko iragarkiak

1. Aldez aurreko iragarkiak (BB)

1. Anuncios previos

1. Anuncios previos (BB)

2. Abiertos / en plazo de presentación (BB)

2. Irekiak / eskaintza-aurkezpen epean (BB)

4. Etenaldian helegitearengatik

4. Etenaldian helegitearengatik (BB)

4. Suspendidos por recurso

4. Suspendidos por recurso (BB)

5. Adjudicaciones (BB)

5. Esleipenak (BB)

6. Desiertos (BB)

6. Hutsik gelditutakoak (BB)

7. Atzera egiteak / Uko egiteak (BB)

7. Desestimientos / Renuncias (BB)

OPML jarioa-rako harpidetza egin