ASKAGAIN EDO ITURRIBERRI PARKEAN DAGOEN KANTINA EDO ZERBITZU-ERAIKINAREN ERABILERA ETA USTIAKETA

9. Historikoa - Az, 2020-01-29 00:00
ASKAGAIN EDO ITURRIBERRI PARKEAN DAGOEN KANTINA EDO ZERBITZU-ERAIKINAREN ERABILERA ETA USTIAKETA

Bergarako Angiozar auzoko beheko kaleko zati batean irisgarritasuna hobetzeko lanak egitea.

9. Historikoa - Az, 2020-01-29 00:00
Bergarako Angiozar auzoko beheko kaleko zati batean irisgarritasuna hobetzeko lanak egitea.

Ejecución de las obras de reurbanización y renovación de infraestructuras junto al bidegorri en la calle Ugarte industrialdea del poligono de San Lorentzo de Bergara.

9. Histórico - Ar, 2020-01-28 00:00
Ejecución de las obras de reurbanización y renovación de infraestructuras junto al bidegorri en la calle Ugarte industrialdea del poligono de San Lorentzo de Bergara.

Ejecución de las obras de aparcamientos y via peatonal en el entorno del caserío Txara, en el camino público de Goiauzoa de Bergara.

9. Histórico - Ar, 2020-01-28 00:00
Ejecución de las obras de aparcamientos y via peatonal en el entorno del caserío Txara, en el camino público de Goiauzoa de Bergara.

Bergarako Ugarte kalean San Lorentzo poligonoko industrialdean bidegorriaren ondoan, ingurua berrurbanizatzeko eta azpiegiturak berritzeko lanak egitea.

9. Historikoa - Ar, 2020-01-28 00:00
Bergarako Ugarte kalean San Lorentzo poligonoko industrialdean bidegorriaren ondoan, ingurua berrurbanizatzeko eta azpiegiturak berritzeko lanak egitea.

Bergarako Goiauzorako bide publikoan, Txara baserriaren inguruan, aparkalekuak eta oinezkoentzako bidea egokitzeko lanak egitea.

9. Historikoa - Ar, 2020-01-28 00:00
Bergarako Goiauzorako bide publikoan, Txara baserriaren inguruan, aparkalekuak eta oinezkoentzako bidea egokitzeko lanak egitea.

Servicio de limpieza de la red pública de aguas residuales, aguas pluviales, sumideros y fosas sépticas

6. Desiertos - Og, 2020-01-23 00:00
Servicio de limpieza de la red pública de aguas residuales, aguas pluviales, sumideros y fosas sépticas

Bergarako Udaleko ur beltzen, euri-uren, hustubideen eta putzu septikoen sare publikoa garbitzeko zerbitzua ematea

6. Hutsik gelditutakoak - Og, 2020-01-23 00:00
Bergarako Udaleko ur beltzen, euri-uren, hustubideen eta putzu septikoen sare publikoa garbitzeko zerbitzua ematea

Ejecución de las obras de reparación del camino público de acceso al caserío Olazabal y otros del barrio de Basalgo de Bergara.

8. Formalizaciones de Contratos - Al, 2020-01-20 00:00
Ejecución de las obras de reparación del camino público de acceso al caserío Olazabal y otros del barrio de Basalgo de Bergara.

Basalgo auzoko Olazabal eta inguruko baserritara doan bide publikoa konpontzeko lanak egitea.

8. Kontratuak gauzatzea - Al, 2020-01-20 00:00
Basalgo auzoko Olazabal eta inguruko baserritara doan bide publikoa konpontzeko lanak egitea.

Ejecución de las obras de reurbanización de la calle Amillaga entre las rotondas de Ondartza y Ernai -Fase 1-.

Ejecución de las obras de reurbanización de la calle Amillaga entre las rotondas de Ondartza y Ernai -Fase 1-.

Amillaga kalean Ondartza eta Ernai biribilguneen arteko tartea berrurbanizatzeko lanen 1. fasea egitekoa.

Amillaga kalean Ondartza eta Ernai biribilguneen arteko tartea berrurbanizatzeko lanen 1. fasea egitekoa.

Ejecución de las obras de ampliación del polideportivo de Labegaraieta en Bergara.

8. Formalizaciones de Contratos - Ar, 2019-12-03 00:00
Ejecución de las obras de ampliación del polideportivo de Labegaraieta en Bergara.

Bergarako Labegaraieta kiroldegia handitzeko lanak.

8. Kontratuak gauzatzea - Ar, 2019-12-03 00:00
Bergarako Labegaraieta kiroldegia handitzeko lanak.

Ejecución de las obras de conexión de las aguas residuales del poligono San Lorentzo al colector general de Bergara (Fase 1)

Ejecución de las obras de conexión de las aguas residuales del poligono San Lorentzo al colector general de Bergara (Fase 1)

San Lorentzo industrialdeko hondakin-urak Bergarako kolektore nagusira konektatzeko obrak egitea(1.fasea).

San Lorentzo industrialdeko hondakin-urak Bergarako kolektore nagusira konektatzeko obrak egitea(1.fasea).

Ejecución de las obras de conexión peatonal del nuevo Instituto Miguel Altuna (Sector 4) con la salida del túnel del antiguo ferrocarril.

8. Formalizaciones de Contratos - Az, 2019-09-25 00:00
Ejecución de las obras de conexión peatonal del nuevo Instituto Miguel Altuna (Sector 4) con la salida del túnel del antiguo ferrocarril.

Migel Altuna Institutuko eraikin berria tren zaharraren tunelaren irteerarekin bide berri baten bidez lotzeko lanak egitea.

8. Kontratuak gauzatzea - Az, 2019-09-25 00:00
Migel Altuna Institutuko eraikin berria tren zaharraren tunelaren irteerarekin bide berri baten bidez lotzeko lanak egitea.

Enajenación de la finca de titularidad municipal sita en la planta baja de Mizpildi 1

Enajenación de la finca de titularidad municipal sita en la planta baja de Mizpildi 1

Mizpildi 1eko beheko solairuan dagoen udal titulartasuneko finka besterentzea

Mizpildi 1eko beheko solairuan dagoen udal titulartasuneko finka besterentzea

Orriak