Ondasun Higiezinen gaineko zergaren (kontribuzioa) 2017ko erreziboak ordaintzeko epea ekainaren 30ean bukatzen da. Halaber, helbideratutako erreziboak, baimendutako finantza erakundeetan eta zergapekoak agindutako kontu korronte zenbakian zordunduko ditugu azkeneko egunean, 2017/06/30ean.​