Honako hauek dira Ordenantza honen xedeak: Herritarrentzako Arreta Zerbitzua definitzea eta arautzea; Herritarrek Udalarekiko harremanetan dituzten eskubideak bermatzea; Udaleko sailek Herritarrentzako Arreta Zerbitzuarekin jarduteko jarraitu beharreko barne-protokoloak arautzea; eta zerbitzua ematerakoan kalitateari dagokionez hartutako konpromisoak finkatzea.