Udalak ezarritako hornikuntza-zentroa da azoka, Erregelamenduko 29. artikuluan zehazten diren elikagaiak lehia irekian, era askotariko saltokien konkurrentziaren bidez, xeheka saltzeko.
Eragin guztietarako, eta batez ere erregelamendu honen aplikazioaren eraginetarako, azoka eta azokako saltokiak adierazten denean honako hau ulertuko da: sotoa, eta lehen pisuan eta bigarren pisuko ezkerraldean moduluekin osaturik dauden postuak.

Deskargatu testu osoa: