Espediente zenbakia: 
2023LAAU0028
Deialdiaren xedea: 

Oinarriok helburu dute aldi baterako izendapen premietarako kale garbiketako GIDARIEN lan poltsa bat sortzea oposizio lehiaketa bidez eta, horretarako, deialdia egitea.
Lanpostua sailkapeneko C2 taldekoa da, eta 8. mailari dagokion soldata maila du (urtean 28.572,56 euro).
Halaber, lanpostu horiei 1. hizkuntz eskakizuna dagokie, ez derrigorrezkoa.
Lana astelehenetik igandera eta jaiegunetan egingo dute. Lanegunak eta ordutegia udalak urtean-urtean finkatutakoak izango dira, betiere lanpostuaren izaera eta premien arabera.
Lanegunak eta ordutegia udalak urtean-urtean finkatutakoak izango dira, betiere lanpostuaren izaera eta premien arabera, adibide gisara Bergarako jaietan, San Martin jaietan, San Martzial jaietan, Zuhaitz egunean, Erramu Zapatuan eta horrelako jaietan antolatzen den egitarauak eskatzen duen langile-premiari erantzuteko lan egin beharko du, guztiak egutegian aurreikusi eta urteko lan egutegia osatzeko erabiliko direlarik.

Lanpoltsa: 
bai
Deialdia eta oinarriak
Oinarriak
Eskaera orria: 
Onartu eta baztertuak
Hautaketa frogak eta merituen balorazioa
Azterketak
Deialdiaren egoera: