Araudi honen helburua da Udaleko Gazteria eta Hezkuntza Zerbitzuak kudeatutako eta Bergarako ikastetxeei zuzendutako dirulaguntzak arautzea. Ondorengo jarduerak diruz laguntzea da araudi honen helburua:

1) Ikastetxeek egindako hezkuntza, euskara, kultura, kirol eta gizarte izaerako jarduerak, Udalari aurkeztu eta Udalak gizarte ikuspegitik interesgarritzat jotzen baditu (ikus 12. artikulua).

2) Azpiegiturak, ondasun higigarri edo higiezinak edo izaera amortizagarria duten inbertsioak, baldin eta 12. artikuluan adierazten diren puntuekin erlazionatuta badaude.

Deskargatu testu osoa: