Ordenantza honen xedea da fatxadak konpontzeko diru-laguntzak arautzea.
Laguntza hauen bidez, Bergarako udalerrian dauden eta etxebizitza-erabilera edo erabilera mistoa duten eraikinetan balio monumental, historiko arkitektoniko eta estetikoak zaharberritu, birgaitu, babestu eta suspertzera zuzendutako jarduketak sustatu nahi dira.