Ordenantza honek salmentarako kioskoekin lurzoru publikoa okupatzeko baldintzak arautzen ditu.

Lurzoruaren erabilpen pribatiboa egiteko Udalbatzaren emakida behar izango da kioskoa jarri ahal izateko. Emakida hori lizitazio bidez egingo da