Bergarako udalerriko hiri bideetan trafiko arloan egiten diren arau-hausteak arautuko ditu udal ordenantza honek, baina betiere ondorengo araudi-xedapen hauek kaltetu gabe: uztailaren 25eko 18/1989 Oinarrien Legea (Motoredun Ibilgailuen Trafiko eta Zirkulazio nahiz eta Bide Segurtasuneko Oinarriei buruzko Legea); martxoaren 2ko 339/1990 Errege Dekretu Legegilea (Motoredun Ibilgailuen Trafiko eta Zirkulazio nahiz Bide Segurtasunari buruzko Legearen testu artikulatua onartu zuen Errege Dekretu Legegilea) azaroaren 23ko 18/2009 Legeak aldatua; azaroko 21eko 1428/2003 Errege Dekretua (Motoredun Ibilgailuen Trafiko eta Zirkulazio nahiz Bide Segurtasunari buruzko Legearen testu artikulatua aplikatu eta garatzeko Zirkulazioko Erregelamendu Orokorra onartu zuen Errege Dekretua); eta aplikagarriak diren gainontzeko xedapenak.