Eranskineko tarifetan adierazten diren zerbitzuak eskaini eta jarduerak burutzeagatiko prezio publikoak ezarri eta exijitzen dira Ordenantza honetako arauen arabera, haiek parte direlarik.
Ordenantza udal barruti osoan aplikatuko da.

A epigrafea: Haur dinamizazio zerbitzua

B epigrafea: Turismo Bulegoko bisita gidatuak

C epigrafea: Bergara Pass bonoa.€