Bergarako Udalak Ondasun Higiezinen gaineko Zergari buruzko uztailaren 5eko 12/1989 Foru Arauko 14.3 artikuluak ematen dion zilegidura erabiliz, ordenantza honetan ezarritako terminoetan finkatzen du zerga honen tipoa.

Onartutako ordenantza fiskalen aldaketa 2023rako Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen 2022-12-23an. Ikus hemen