Bergarako Udalak, Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zergari buruzko Uztailaren 5eko 14/1989 Foru Arauko 4.4 artikuluak ematen dion zilegidura erabiliz, artikulu horretako lehen atalean ezarritako gutxienezko kuotak finkatzen ditu Eranskinean adierazten den koefizientea aplikatuz.