OBRA ETA ZERBITZUEN BURU PLAZA BETETZEKO DEIALDIA

 

 

 

 

 

OHARRA:

 

 

 

Kontuan izanda azaroaren 27an egindako froga praktikoaren aurka erreklamazioak jaso direla eta epaimahaia horiek aztertzeko abenduaren 9an bilduko dela. Jakinarazten da azterketa praktikoa noiz egingo den egun horretan jakinaraziko dela  udaleko iragarki taulan eta Bergarako udaleko web orrian.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bergaran, 2014ko abenduaren 4a.

EPAIMAHAIAREN IDAZKARIAK