2 ELEKTRIKARI OFIZIALEN LANPOSTUAK BETETZEKO DEIALDIA

 

 

 

2014ko abenduaren 9an egindako froga praktikoan izangaiek lortutako behin behineko emaitzak honako hauek dira:

 

 

 

 

 

NAN

EMAITZAK

Resultados

18171917P          

EZ GAI

15379237B          

EZ GAI

15375988M          

EZ GAI

72449884E          

EZ GAI

15379282X          

 EZ GAI

72564513L          

6,3

15399140L          

6,4

15399141C          

EZ GAI

72446588S          

EZ GAI

 

Emaitzen aurka erreklamazioak aurkezteko epea abenduaren 15era arte izango da.

 

Administrazio bidean behin-behinekoa den erabaki honen aurka “Altzada errekurtsoa” jarri daiteke Alkate andrearen aurrean.

 

Horretarako hilabeteko epea dago, iragarkia udaleko iragarki taulan argitaratu eta hurrengo egunetik kontatzen hasita.

 

Hurrengo ariketa, praktikoaren bigarren ariketa bat, datorren abenduaren 12an goizeko 08:00etan egingo da.

 

 

 

 

 

 

Bergaran, 2014ko abenduaren 10ean.

EPAIMAHAIAREN IDAZKARIAK