Helburua: 

Baimena ematea Bergarako Udalari zirkulazio-baimen eta gidabaimenen helbide-aldaketa bere izenean tramitatu dezan Gipuzkoako Trafiko Buruzagitzan.

Gogorarazten da herritarraren betebeharra dela Trafikoko Zuzendaritza Orokorrari helbide-aldaketaren berri ematea, gidabaimenaren datuak edo/eta ibilgailuaren zirkulazio-baimenaren datuak eguneratzeko (Gidarien Erregelamendu Orokorra  onartzen duen 818/2009 Errege Dekretuaren 10. artikulua: Datuen aldaketa; eta 6/2015 Legegintzako Errege Dekretua, zeinen bidez onartu zen Trafikoari, Ibilgailu Motordunen Zirkulazioari eta Bide Segurtasunari buruzko Legearen Testu Bategina, 60. artikulua: helbidea eta bide-helbide elektronikoa).

Norentzat: 

Bergaran erroldatuta egon eta Bergarako udalari bere gidabaimeneko edota bere ibilgailuaren zirkulazio-baimeneko helbidea aldatzeko baimena ematen dioten pertsona fisikoak.

Helburua: 

Bergarako herrian, aparkaleku mugatu moduan seinaleztatutako guneetan aparkatzeko eskubidea aitortuta duten guneko biztanleei baimenaren adierazgarria den txartela ematea, baldin eta udal ordenantzan zehazten diren kaleetan erregistratuta dauden ibilgailuen jabeak badira eta ibilgailuen helbide berean erroldatuta badaude.

Halaber, gune horietan jarduera ekonomikoa dutenei, baldin eta ibilgailua jardueraren izenean badago eta hori ere helbide berean erroldatuta dagoenean.

Txartel honek ez du balio ondorengo aparkaleku hauetan:

- San Martin Agirre plaza

- Ibargarai 3 (lurpeko aparkalekua)

- Oxirondo plaza

Norentzat: 

Bergarako TAO gunean helbideratuta  dauden biztanleentzat.

Aurkezteko epea: 

Mugagabea.