Obrak buru­tze­an edukion­tzi, hesi babestaile, aldamio eta gainon­tze­ko ekipamendu eta materialez bide publikoaren erabilera pribatua edo berezia arau­tze­ko udal ordenan­tza

Noiz arte erakusgai: 
2018.eko Uztailaren 19a, Ostegunaetan

Udaleko Osoko Bilkurak 2018ko maia­tza­ren 28an erabaki zuen hasierako onarpena ematea obrak buru­tze­an edukion­tzi, hesi babestaile, aldamio eta gainon­tze­ko ekipamendu eta materialez bide publikoaren erabilera pribatua edo berezia arau­tze­ko udal ordenan­tza­ri. Horrenbestez, jendarurrean jar­tzen da interesdun guztiek bidezko dituzten ohartarazpen edo iradokizunak aurkez di­tza­ten Udaleko Idazkari­tza­ko bulegoetan, 30 eguneko epean, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean iragarki hau argitaratu eta biharamunetik konta­tzen hasita.

Herritarrentzako Arreta Zerbitzuaren funtzionamendua arautzen duen ordenantza

Noiz arte erakusgai: 
2018.eko Uztailaren 19a, Ostegunaetan

Udal honetako Osoko Bilkurak 2018ko maiatzaren 28an eginiko ohizko batzarrean Herritarrentzako Arreta Zerbitzuaren funtzionamendua arautzen duen ordenantzari hasierako onarpena eman zionez, jendaurrean jartzen da interesdun guztiek bidezko dituzten erreklamazio eta iradokizunak aurkez ditzaten Udaleko Idazkaritzako bulegoetan, 30 eguneko epean, Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN iragarki hau argitaratu eta biharamunetik kontatzen hasita.