Bergarako udalerriko zergapekoei jakinarazten dizuegu Kioskoen, Ibien eta Taxien tasen 2018ko erreziboak ordaintzeko epea, lekuak eta medioak ondokoak direla:

Epea:

 2018ko urriaren 3tik 2018ko abenduaren 3ra. 

Lekuak eta medioak:

 Helbideratutako erreziboak, baimendutako finantza erakundeetan eta zergapekoak agindutako kontu korrontean zordunduko dira 2018ko abenduaren 3an.  Helbideratu gabeko erreziboak, ostera, zergapekoak adierazitako zerga-helbideetara bidaliko dira, eta ondoko moduetako batean egingo da ordainketa:

                           Udaletxeko diru-bilketa zerbitzuan, astelehenetik ostiralera, goizeko 8:30etatik 13:30etara, edota ostegunetan, arratsaldeko 16:00etatik 19:00etara, debitu- nahiz kreditu txartela, legezko dirua edo Bergarako Udalaren aldeko txeke izenduna dela medio.

                           Finantza Erakunde kolaboratzaileetako bulegoetan, kutxazainetan, banku elektronikoetan edota ordainketa pasabidea erabilita: www.bergara.eus.

Borondatezko diru-sarrera egiteko epea amaitutakoan premiamenduzko prozedurari ekingo zaio ordaindu gabeko erreziboekin, eta errekarguak, berandutza interesak, eta hala balegokio, kostuak gehituko zaizkio hasierako zenbatekoari.